Author: Bích Alone

html5

HTML5 và cấu trúc của HTML5

Xin chào các bạn! Hôm nay Hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về HTML5.Trong năm 2004, một nhóm các nhà phát triển của Apple, Opera,Mozilla không hài lòng với hướng mà HTML và  …