Category: Học CMS

logo

Đổi ngôn ngữ thành tiếng việt trong Opencart

Hôm nay hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn Việt Hóa opencart (đổi ngôn ngữ thành tiếng việt trong Opencart) Tải tệp: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&filter_license=0&filter_search=vietnam Đại chỉ khác: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension rồi tìm kiếm từ “Vietnam” để tải bản việt …
logo

Hướng dẫn cài đặt Opencart 1.5.6

Hôm nay http://hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn  cài đặt Opencart 1.5.6 Tải về phiên bản tại: http://www.opencart.com/index.php?route=download/download Wampserver: http://www.wampserver.com/en/