Cài đặt Plugin JW allvideos để làm website nghe nhạc với Joomla

Để thực hiện việc Cài đặt Plugin JW allvideos để làm website nghe nhạc với Joomla các bạn cần có các phần sau:

– Joomla 2.5x
– Gói  Cài đặt Plugin JW allvideos

Bước 1: Vào trang quản lý của website

1

Bước 2: Vào Extensions à Extensions Manager

2

Bước 3: Chọn đến thư mục chứa file cài đặt JW

3

Sau đó ta chọn Upload & Instal

4

Vậy là ta đã cài đặt xong phần Plugin JW allvideos để làm website nghe nhạc với Joomla

5

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply


*