Category: Học Joomla

Hướng dẫn đăng bài viết trong Joomla

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt joomla.  Hôm nay hocweb.com.vn tiếp tục hướng dẫn các đồng đạo đăng bài viết trong joomla 2.5 Thời gian: 1h-2h. Yêu cầu: Chăm …

Hướng dẫn cài đặt joomla 2.5

Bước chuẩn  bị, bạn cài đặt Xampp và test PHP chạy được theo bài viết này http://hocweb.com.vn/bai-1-lam-quen-voi-moi-truong-phat-trien-ung-dung-php/        I.            Download gói joomla 2.5 Truy cập: http://www.joomla.org/download.html

6 Module tiện ích cho joomla

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn convert template html sang template joomla. Hôm nay, mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng một số module của joomla. Các module trong bài: …