Đổi ngôn ngữ thành tiếng việt trong Opencart

Hôm nay hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn Việt Hóa opencart (đổi ngôn ngữ thành tiếng việt trong Opencart)

  1. Vào trang quản trị             

–          http://localhost /admin/

–          Vào Cpanel:System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:
o Language Name: vietnamese
o Code: vi
o Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
o Image: vn.png
o Directory: vietnamese
o Filename: vietnamese
o Status: Enabled
Chon save để lưu lại.

 ngon ngu

Hình 6. Đổi ngôn ngữ

–          Vào “Settings” rồi bấm vào “Edit” tiếp đó chọn “Local”:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.

 chon ngon nug

Hình 7. Đôi ngôn ngữ

–          Giải nén và chép đè tất cả các tệp tin vừa tải về.

 

–         Xử lý các từ chưa được việt hóa (việc này xảy ra ở các phiên bản mới do chưa có bản cập nhật về tiếng việt):

  1. Xác định các từ lỗi chưa được việt hóa

 lỗi việt hóa

Hình 8.Từ “text_recurring_profile” chưa được việt hóa nên nó thể hiển tên biến

  1. Tiến hành việt hóa
  • Xác định trang hiện tại nằm ở trang quản trị hay trang khách hang
  • Ở trường hợp trên là trang quản trị
  • Vào thư mục admin\language\\vietnamese\common\header.php rồi dịch nghĩa của từ “recurring profile” -> “Hồ sơ định kỳ” rồi tiến hành them đoạn code bên dưới vào header.php để được việt hóa. (f5 để xem)

$_[‘text_recurring_profile’]           = ‘Hồ sơ định kỳ’;

 viet hoa thanh cong viet hoa thanh cong

Hình 9. Kết quả sau khi việt hóa thành công.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply


*