Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 7

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo

TUT nuôi, quản lý và lưu trữ Acc an toàn 99% , Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo 

TUT tạo nuôi, quản lý và lưu trữ Acc trong 1 tuần. Dùng trình duyệt cốc cốc hoặc chrome. Đây là hướng dẫn để tạo nên hệ thống tài khoản an toàn, bền vững, tránh checkpoint, update bão bùng từ facebook. Chiến lược bền vững cho công ty.

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 1

*Ngày thứ 1:

 • Cắm USB 3G, kết nối internet
 • Bật trình duyệt, tạo user (người dùng) mới, từ đây ta làm việc hoàn toàn trên user mới
 • Thêm 2 extentions (tiện ích mở rộng):

+ Edit This Cookies

Overview: Dùng để lưu cookies Acc và Export hoặc Import cookies khi cần

+ Swap My Cookies

Overview: Quản lý không giới hạn Acc trên một User trình duyệt, và có thể swap Acc qua lại, rất tiện lợi trong việc nuôi và chăm Acc

 • Sau khi cài đặt extentions, trên thanh Bookmark góc phải sẽ có 2 biểu tượng:
 • Tiến hành đăng nhập Acc thứ nhất vào profile thứ nhất của Swap My Cookies
 • Sau đó chọn biểu tượng Swap My Cookies, click chọn Profile thứ 2 để đăng nhập Acc thứ 2, không cần đăng xuất Acc ở Profile thứ nhất, vì khi chuyển Profile thứ 2 thì Acc thứ nhất tự động đăng xuất và tiến hành đăng nhập
 • Tiếp tục quá trình như vậy, Cứ mỗi Profile Swap My cookies sẽ ứng với một Acc, đăng nhập không giới hạn Acc trên profile Swap My Cookes/1 user trình duyệt

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 2

*Chú ý:

* Đăng nhập khoảng 5 Acc thì reset USB 3G, và tiếp tục đăng nhập vào profile Swap My Cookies

* Giai đoạn đăng nhập Acc, phải chắn chắn là đang dùng USB 3G

* Trong quá trình nuôi và chăm thì không cần dùng USB 3G cũng được, nhưng khi đăng nhập Acc thì phải dùng

 • Sau đó, ta được Screenshot như phần Overview Swap My Cookies
 • Để đổi tên, thêm profile mới cho Swap My Cookies cũng như những thiết lập khác, chọn biểu tượng Setting (biểu tượng cờ lê)

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 3

 • Để chọn Acc mong muốn, chỉ việc click chọn trong list để Swap qua lại (lưu ý không cần đăng xuất Acc đã đăng nhập)
 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo -4

*Lưu ý: Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7, tuyệt đối không vào trình quản lý quảng cáo https://www.facebook.com/ads/manager

* Quy trình tương tác tiêu chuẩn:

 1. Ngày thực hiện quy trình 1 lần, Mỗi lần từ 3 – 5 phút nhưng cần có độ trễ
 2. Kết bạn sau đó tham gia Group (có thể mở của 1 đội nick ảo để thực hiện các tương tác 2 chiều)
 • Live Stream
 1. Video Call
 2. Đăng status kèm theo Checkin để Facebook nhận ra địa điểm
 3. Chat và trả lời Inbox
 • Like / Comment / Share các Fanpage / Group / Status cá nhân

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 5

*Ngày thứ 2:

 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn

*Ngày thứ 3:

 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn

*Ngày thứ 4:

 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn
 • Add thẻ

+ Add thẻ định danh từ phần cài đặt thanh toán cá nhân, không vào trong phần trình quản lý quảng cáo để add

+ Tạo Business, tạo tài khoản quảng cáo và lưu ý cài đặt phương thức thanh toán khác nhau.

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 6

*Ngày thứ 5:

 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn

*Ngày thứ 6:

 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn

*Ngày thứ 7:

 • Thực hiện quy trình tương tác tiêu chuẩn

*Ngày thứ 8:

 • Chạy quảng cáo theo các bước

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 7

+ Tạo quảng cáo trên một page cộng đồng, không target

+ Chạy với post đã tạo > 8 tiếng (đợi hết Reach tự nhiên)

+ Thực hiện thanh toán từ 2 – 4 lần để tạo độ TRUST cho thanh khoản:

 1. Thanh toán ngay khi nợ vài k, 2 lần
 2. Hạ ngưỡng thanh toán (nợ vài k thanh toán)

*Ngày thứ 9: Lưu trữ, đóng băng TK quảng cáo sau khi cắn tiền, kết thúc chiến dịch quản cáo

 • Không liên kết Acc tới bất kì tài khoản hoặc Fanpage nào (đá quyền quảng cáo ra sau khi cắn tiền)
 • Thanh toán số dư tài khoản quảng cáo về 0 (thanh toán hết nợ)
 • Export cookie từ Edit This Cookies và lưu về file txt (số 1), sau đó xóa cookies của Acc (số 2) và xóa profile trong Swap My Cookies tương ứng
 • Lưu file cookies txt vào ổ cứng

*Cách sử dụng tài khoản sau khi lưu trữ

– Phân quyền quản trị tài khoản quảng cáo cho 1 nick khác để quản lý khâu thanh toán

– Tạo người dùng mới, cài Edit This Cookie, Import cookies đã lưu trước đó vào, xong nhấn dấu tích xanh lá

– F5 để thực hiện đăng nhập Acc (không cần ID hoặc email và pass)

– Tiếp tục tương tác trong 24h đến khi nào phần Bảo mật (Security) lưu được địa điểm, nhận diện thiết bị thì mới tạo quảng cáo!

– Lựa chọn 1 trong 2 hình thức:

 1. Phân quyền nhà quảng cáo Fanpage cho tài khoản đang sử dụng, sau đó tương tác trong 24h hoặc lâu hơn rồi mới set quảng cáo
 2. Chia sẻ quyền nhà quảng cáo trên tài khoản quảng cáo cho 1 tài khoản đã có độ uy tín, nhưng sau 24h mới được tạo quảng cáo.
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*