Category: Học kinh doanh online

Nghề marketing có từ lúc nào - 2

Bộ công cụ dành cho học viên khóa đào tạo Spider camp Version 1.

Bản kế hoạch công việc mỗi ngày (Mẫu – Tác giả: Hứa Văn An) https://drive.google.com/open?id=0B6gyDsF2xp86azZiR3FVanlfZlU Thuật toán Edgerank facebook: https://drive.google.com/open?id=0B6gyDsF2xp86UVNjSFpSNkZxa2M Quy trình: Quy trình tạo và chăm sóc hệ thống fanpage facebook (Có hướng dẫn post bài tự …
Nghề marketing có từ lúc nào - 2

Nghề marketing có từ lúc nào

NGHỀ MARKETING ĐÃ CÓ TỪ XƯA…??? ——————- Tình cờ xem lại một bộ phim xưa, phát hiện ra có lẽ nghề Marketing đã có từ lâu đời. Không phải vua hay hoàng tộc, cũng không …