Category: Học Net

Mạng máy tính thumbnail

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

NỘI DUNG Giới thiệu Lịch sử phát triển Kiến trúc mạng (Network Architecture) Các khái niệm cơ bản Các thành phần mạng máy tính Phân loại mạng Các lợi ích và thách thức MỤC ĐÍCH …
DHCP_SERVER

DHCP lý thuyết và ứng dụng

Phần 1: Lý thuyết DHCP 1) Tại sao phải sử dụng DHCP -Trong một hệ thống mạng các máy tính liên lạc với nhau bằng Protocol TCP/IP do đó các máy tính này phải được …
vao duoc google

Lab cấu hình routing – Default route

Cấu hình default route đơn giản nhất  ** Thực hiện trên VMNet1 , nghĩa là cấu hình trên Router R1   Trên Router R1 tạo 1 đường Static Route Interface: VMNet0 Destination: 74.125.45.100 Network Mask: …
so-do-cau-hinh-routing

Lab cấu hình Routing – Static Route

   SƠ ĐỒ CẤU HÌNH ROUTING  PHẦN 1: LAB CẤU HÌNH ROUTING – STATIC ROUTE  Cấu hình Lan Routing Chuẩn bị: Bước 1: Đặt địa chỉ IP cho các network (VMNet2, VMNet 0 và VMNet …

Phân tích gói tin ICMP

Gói tin ICMP I. Cấu Trúc Gói Tin ICMP 32 bit đầu tiên(4 byte đầu) của một gói tin ICMP là giống nhau cho mỗi loại thông điệp, nội dung các byte còn lại sẽ …

[Bài 1] Cài đặt Trixbox

     Chào các bạn!!! Hôm nay, hocweb sẽ hướng dẫn các bạn  Cài đặt Trixbox. Để học tin học viễn thông thì chắc chắn chúng ta phải biết về trixbox. Trixbox là công cụ …