Category: Mạng căn bản

Mạng máy tính thumbnail

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

NỘI DUNG Giới thiệu Lịch sử phát triển Kiến trúc mạng (Network Architecture) Các khái niệm cơ bản Các thành phần mạng máy tính Phân loại mạng Các lợi ích và thách thức MỤC ĐÍCH …

Phân tích gói tin ICMP

Gói tin ICMP I. Cấu Trúc Gói Tin ICMP 32 bit đầu tiên(4 byte đầu) của một gói tin ICMP là giống nhau cho mỗi loại thông điệp, nội dung các byte còn lại sẽ …
computer networking a top-down approach 6th edition

Computer networking a top-down approach 6th edition

Mời các bạn hocweb.com.vn Download tài liệu computer networking a top-down approach 6th edition tại đây   Download  Password file nén: hocweb.com.vn     Nội dung bao gồm slide và giáo trình tiếng Anh version 6 mới …

Cấu Trúc Mạng (TOPOLOGY)

xin chào tất cả các bạn , hôm nay hocweb.com.vn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn bài lab về mạng căn bản , hôm trước bài lab 1 hocwweb đã hướng dẫn cho …

Tổng Quan Về Mạng Máy Tính

chào các bạn hôm nay hocweb.com.vn sẽ giới thiệu cho các bạn bài đầu tiên trong môn mạng máy tính . Vì trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta thì những phương tiện được …