20 bài hướng dẫn thiết kế giao diện website hoàn chỉnh

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

20 bài hướng dẫn thiết kế giao diện website hoàn chỉnh

Bạn cần phải thiết kế giao diện website hoàn chỉnh?  Vậy bạn không nên bỏ qua bài viết này. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn 20 bài hướng dẫn thiết kế giao diện website hoàn chỉnh. Các bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn kỹ năng thiết kế

Mở photoshop ra thôi nào!

1. ZooTemplate – JV Conto – High-tech Joomla Template

1

2. ZooTemplate – JV Gaspa – Joomla Template

2

3. ZooTemplate – JV Irrit – Art Gallery Joomla Template

3

4. ZooTemplate – JV Mira – Political Joomla Template

4

5. ZooTemplate – JV Ovip – Premium Joomla Template

5

6. ZooTemplate – JV Pandy – Corporate Joomla Template

6

7. GK iLife

7

 

8. ZooTemplate – JV Zuni – Business and Shopping Cart – Joomla

8

9. ZooTemplate – ZT Morga – Business Joomla Template

9

10. BT Education

10

11. VT Education

11

12. ZT Hemi

12

13. Joomla Template Artworks

13

14. Joomla Template Estore

14

15. Joomla Template Fashion

15

16. Joomla Template Fashion_Shopping

16

17. Joomla Template Ja Larix

17

18. Joomla Template Mobile

18

19. Joomla Template Realestate

19

20.Joomla Template Restaurant

 20

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

4 Comments

Bảo Việt

March 4, 2014 @ 08:05

Hướng dẫn đâu vậy ad!

Nam Le

March 5, 2014 @ 17:25

Nhóm hocweb chuẩn bị tung ra loạt bài hướng dẫn trong tháng 4 nhé bạn. Bạn chuẩn bị đón xem nha. Thân.

Kelvil

September 26, 2014 @ 06:38

Đâu có thấy hướng dẫn gì đâu bạn.Bạn có thể gửi cho mình file psd các mẫu bên trên được không. Email của mình:rainbowsdesigner@gmail.com

    Support

    September 26, 2014 @ 13:27

    Nhóm học web đang hoàn thiện và chuẩn bị chia sẽ source code & mẫu design cho các bạn. Thân.

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*