Bài 2: Sử dụng lệnh switch case để làm bài tập chuyển số thành chữ (p2)

Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu các lệnh if thông qua bài tập giải phương trình bậc 1, hôm nay Học web tiếp tục giới thiệu các bạn lệnh switch case để giải bài tập chuyển số thành chữ. Tham khảo thêm tại http://www.php.net/manual/en/control-structures.switch.php

Giao diện sau khi thiết kế như sau:

Code HTML:

 xuat so thanh chu

Code sau khi xử lý:

 Kết quả sau khi xử lý xong.

ket qua xuat chu

One Response

  1. Hiếu 08/03/2014 Reply

Leave a Reply


*