[PHP nâng cao]Làm việc trên file trong PHP

Chào các bạn!

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong các kỹ thuật làm việc được ưa chuộng nhất và mang lại khá nhiều hiệu quả trong PHP, đó là cách làm việc trên file trong PHP.

PHP cung cấp cho chúng ta các hàm cho phép chúng ta xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên một file dữ liệu. Làm việc với file và thư mục cho phép chúng ta có thể tùy biến nội dung của file, và có thể tạo, edit và sử dụng các file khác như XML, HTML, CSS…vv…. Mà không cần phải lưu vào cơ sở dữ liệu (database). Việc này làm cho website trở nên tùy biến và tinh tế hơn, không cần phải lúc nào cũng phụ thuộc vào database.

Việc thao tác mở, đọc, ghi, đóng file này cũng có ý nghĩa tuần tự như bạn đang làm việc trực tiếp trên 1 file dữ liệu thực thụ

1. Đóng/mở 1 file trên PHP:

 • Để mở 1 file ta sử dụng cú pháp sau: fopen(“Đường dẫn”, thuộc tính).
 • Trong đó Đường dẫn chính là đường dẫn tới file cần mở.
 • Thuộc tính bao gồm các quyền hạn cho phép thao tác trên file đó như thế nào.
  • Các thuộc tính cơ bản :
   • r   : Chỉ đọc
   • +  : Đọc và ghi
   • w  : Chỉ ghi
   • w+ : Nếu file tồn tại thì nội dung cũ sẽ bị xóa và thay bằng nội dung mới. Ngược lại sẽ tạo file mới.
   • a  : append – chỉ ghi. Nếu file tồn tại sẽ ghi tiếp vào phần dưới của nội dung, nếu file không tồn tại sẽ tạo mới.
   • a+  : append – đọc và ghi. Nếu file tồn tại sẽ ghi tiếp vào phần dưới của nội dung, nếu file không tồn tại sẽ tạo mới.
   • b   : mở dưới dạng file binary(hệ nhị phân).

2.  Đọc và ghi file trong PHP:

1. Đọc 1 file trong PHP:

Có nhiều hình thức hỗ trợ nhưng hiện nay 2 hình thức phổ biến nhất vẫn là đọc file theo từng dòng và đọc file theo từng ký tự.

– Đọc file theo từng dòng: fgets(file cần mở).

Ví dụ:

 

– Đọc file theo từng ký tự: fgetc(file cầnmở).

            Ví dụ:

 

Quy trình đọc sẽ diễn ra theo từng yêu cầu của cú pháp sử dụng. Nhưng sẽ có sự ràng buộc bởi việc kiểm tra đã đến cuối file chưa ?.

Ở đây chúng ta dùng cú pháp sau: feof(file cần mở)

Ví dụ:

 

2. Ghi 1 file trong PHP:

Cú pháp: fwrite(“file cần mở”, “Nội dung cần ghi vào file”)

Ví dụ:

 

Việc sử dụng file một cách thành thạo sẽ giúp bạn dễ dàng vận hành các ứng dụng mang quy mô vừa và nhỏ như: website nhiều ngôn ngữ, bộ đếm,…và cả những công nghệ web mới như XML một cách dễ dàng.

Bài tập:

 1. Tạo 1 file “a.txt” với nội dung “hoc lam web pro tai hocweb.com.vn” dựa vào các kiến thức đã sử dụng ở trên.
 2. Mở file “a.txt” đã được tạo vào ghi vào cuối file nội dung sau “hocweb.com.vn la su lua chon thong minh”. Và thực hiện yêu cầu sau:
  1. Đọc theo từng dòng.
  2. Đọc theo từng ký tự. Nếu tồn tại kí tự ‘.’ hãy thay thế nó bằng ‘cham’.
 3. Ghi nhận lại cách thức code chạy và phản hồi cho tôi biết code của các bạn chạy như thế nào (lưu ý cách đọc theo dòng vào đọc theo ký tự) code chạy đúng hay sai? (Nêu câu trả lời nếu biết).

E@st_St@r

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply


*