Search by tag: photoshop-cs6-extended

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

[Bài 3] Chọn và làm việc với vùng chọn trong Photoshop CS6

Phần quan trọng nhất để làm việc với Photoshop là làm thế nào để chọn được một vùng mà bạn cần xử lý. Khi một vùng trên...

[Bài 1] Vùng làm việc

Khi làm việc với Photoshop, bạn sẽ kháp phá được nhiều cách thức để hoàn thành công việc như nhau, muốn làm điều đó, bạn cần...

Adobe Photoshop CS6 Download và Hướng dẫn cài đặt

Photoshop – được biết đến như một công cụ xử lý ảnh số phổ biến và mạnh mẽ bậc nhất hiện nay, cho phép người sử...