Giáo trình PHP cơ bản – Nhà sách Minh Khai

Over 5 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Giáo trình PHP cơ bản – Nhà sách Minh Khai

Tài liệu của thầy Nguyễn Trường Sinh được Nhà sách Minh Khai xuất bạn là bộ giáo trình PHP cơ bản – nâng cao được nhiều Sinh viên và học sinh tiếp nhận hết sức nồng hậu.

Lối hành văn mạch lạc, các bài tập được hướng dẫn chi tiết cụ thể. Phần sau của quyển sách là các bài tập thực tế như  đồ án quản lý bán hàng bằng PHP , đồ án quản lý sinh viên bằng PHP

Nội dung chi tiết của giáo trình PHP căn bản như sau:

Phần 1:  PHP cơ bản ( Biến, tham số, hằng)

Phần 2: Các toán tử điều khiển trong PHP cơ bản

Phần 3: Lập trình PHP cơ bản với HTML

Phần 4: Lập trình PHP với dữ liệu động MySQL

Phần 5: Các bài tập ứng dụng

Học web hân hạnh chia sẽ bộ tài liệu được nhiều người yêu thích và đón nhận này

 

[button-red url=”http://www.mediafire.com/file/nzvygwmkmhr/Su+dung+PHP%26MySQL+thiet+ke+web+dong.pdf” target=”_self” position=”left”]Download[/button-red]

Tag: giáo trình php cơ bản, php cơ bản

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

3 Comments

Dung

December 3, 2014 @ 00:17

Link download hỏng rồi bạn ơi

L

January 16, 2015 @ 09:54

Link hỏng rồi bạn ơi, bạn nào có cho mình xin nhé đang cần học PHP, thanks

    Du Truong

    July 12, 2015 @ 12:50

    Bạn gửi thông tin qua Email : truongvandu14@gmail.com hoặc liên hệ qua SĐT : 0933.40.39.68 sẽ được hướng dẫn nha bạn

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*