Giáo trình PHP cơ bản – Qhonline, việt chuyên

Over 6 working discount & coupon codes is active for 61 users, enjoy!

Giáo trình PHP cơ bản – Qhonline, việt chuyên

Nói về giới võ lâm trong PHP chắc hẳn ai cũng biết thầy Bùi Quốc Huy, CEO của qhonline.info và người xây dựng Việt Chuyên hùng mạnh về lĩnh vực đào tạo PHP như hiện nay.

Một trong những giáo trình PHP cơ bản đầu tiên của anh không thể không nhắc đến quyển giáo trình PHP cơ bản mà anh đã dày công biên soạn, quyển sách này tuy chưa hẳn đã đầy đủ những kiến thức anh giảng dạy.

Nhưng cũng là món quà nhỏ mà anh dành tặng cộng động mạng, cộng đồng yêu thích PHP ở Việt Nam.

Học web xin giới thiệu quyển sách của anh – PHP cơ bản ebook – Giáo trình PHP cơ bản

php co ban

php co ban

[button color=”red” size=”medium” link=”http://hocweb.com.vn/wp-content/uploads/2014/09/hocweb.com_.vn-Giao-Trinh_PHP-can-ban.pdf” ]Download[/button]

Nội dung giáo trình được tóm tắt như sau:

Phần 1: HTML/CSS

Phần 2: PHP cơ bản

Phần 3: MySQL

Phần 4: Kết nối cơ sỡ dữ liệu PHP qua MySQL

Quyền sách gồm 68 trang

Tag:  giáo trình php cơ bản, php cơ bản

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">


*