Cách sửa lỗi Keyword Planner chỉ đơn giản bằng mẹo sau

Keyword Planner update, dẫn đến việc khi kiểm tra từ khoá không còn hiển thị lượng search. Nay học web chia sẻ 1 mẹo nhỏ để sửa lỗi Keyword Planner như sau: 

Bước 1: Đăng ký một tài khoản Google Adwords MCC (Manager Account) tại đây:
https://www.google.com/adwords/manager-accounts/

Cách sửa lỗi keyword planner - 1
Bước 2: Đăng ký một tài khoản Google Adwords Client bên trong tài khoản MCC trên.

Cách sửa lỗi keyword planner - 2
Bước 3: Truy cập tài khoản Adwords Client
Bước 4: Vào Tools -> Keyword Planner

Bước 5: Search như bình thường

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply


*