Cài đặt Plugin JW allvideos để làm website nghe nhạc với Joomla

0
63

Để thực hiện việc Cài đặt Plugin JW allvideos để làm website nghe nhạc với Joomla các bạn cần có các phần sau:

– Joomla 2.5x
– Gói  Cài đặt Plugin JW allvideos

Bước 1: Vào trang quản lý của website

1

Bước 2: Vào Extensions à Extensions Manager

2

Bước 3: Chọn đến thư mục chứa file cài đặt JW

3

Sau đó ta chọn Upload & Instal

4

Vậy là ta đã cài đặt xong phần Plugin JW allvideos để làm website nghe nhạc với Joomla

5

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*