Hướng dẫn tạo Submenu trong joomla 2.5

0
133

Submenu hay gọi  là menu phụ, nằm dưới main menu. Nó dùng để hiển thị thông tin chi tiết về menu chính.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo submenu trong joomla nhé. 

Bước 1:  Mở file index.php và templateDetails.xml

Trong file index.php ở dưới div hiển thị menu chính bạn thêm vài dòng code sau:

 Điều này chứng tỏ rằng bạn phải tạo module là sub-menu và để vào vị trí này. Hiển nhiên trong file templateDetails.xml bạn cũng khai báo position này.

Bước 2: Sau khi hoàn thành các bước trên bạn tiến hành vào admin tạo menu là submenu nói chung là tên gì thì tùy bạn, tạo sao cho gợi nhớ.

 Tạo menu submenu

Bước 3: Tạo module và tùy chỉnh Submenu trong admin  

Bạn tạo mới module submenu, Đặt tên title cho module, chọn position cần hiển thị, Status ở chế độ public.

 Tạo module submenu

Sau đó chọn menu cần hiển thị

3

Menu Assignment chọn hiển thị trên trang mình muốn

 4

Và cuối cùng View site ta được kết quả như sau ^^!

2

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*