Hướng dẫn tạo trang liên hệ & Form nhập thông tin với Joomla

0
133

–        Hướng dẫn tạo trang liên hệ, nhập thông tin với joomla  Đăng nhập administrator

–          Chọn menu Component => Contacts => Categories.=> New.

 2-1

–          Điền thông tin vào tille. Chọn nút Save & Close.

–          Tiếp tục chọn Contact , chọn New. Nhập tên của form liên hệ (Name), chọn danh mục (Category), chọn form liên hệ để form liên hệ gửi đến mail

–          Điền thông tin:

 2-2

–          Nhấn chon save & close.

–          Tạo menu liên kết với form liên hệ.

Chọn menus -> Main Menu -> New. Điền đầy đủ thông tin

 2-3

–          Vào trang. Chọn liên hệ để xem

 2-4

Vậy là hoàn thành form liên hệ. Chúc các bạn thành công!

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*