Module hỗ trợ trực tuyến chat Yahoo trong Joomla

0
134

Bạn đang xây dựng một website Joomla và muốn thêm một module để hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng bằng nick chat yahoo, đại loại sẽ hiễn thị như hình dưới đây, khi khác click vào thì sẽ bật cửa sổ chat yahoo lên:

Module Custom HTML hỗ trợ trực tuyến chat Yahoo cho Joomla này sẽ giúp bạn.truc-tuyen

Bước 2: Đặt tên cho Module này là Hỗ trợ trực tuyến hoặc tùy ý và chọn Vị trí (Position) để hiển thị Module này.

position

Bước 3: Copy và dán đoạn code dưới đây vào ô Custom output

 

Bước 4:  Sửa lại các tên, số điện thoại và thay thế tất cả “hocweb.com.vn” thành nick YM của bạn.

Bước 5:  Lưu (Save) Module này lại.

* Đoạn code này có 2 Nick chat yahoo, nếu bạn muốn nhiều hơn thì có thể copy ra thêm.

* Bạn có thể thay thế t=1 cho đến t=16 để hiển thị các icon hỗ trợ khác nhau  ^^!.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*