Sử dụng component News Feeds để lấy tin tự động trong Joomla

0
80

Hướng dẫn dùng component News Feeds lấy tin tự động trong joomla 2.5

–         Bạn vào menu Components -> newsfeeds-> Category Manager

–          Chọn New và điền đầy đủ thông tin. Nhấn Save & Close sau khi hoàn thành

 4-1

–          Chọn newsfeeds => New: điền đầy đủ thông tin như sau:

 4-2

–          Nhấn chọn Save & close để hoàn thành.

Lưu ý: Link là đường liên kết tới trang cần lấy tin.

–          Tạo menu liên kết tới trang:

Các bạn chọn Menus=>Main menu => new: Điền đầy đủ thông tin

 4-3

Sau khi hoàn thành các thao tác. Bạn vào trang web. Chọn menu tin túc để xem kết quả:

 4-4

Chúc bạn thành công! 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*