Đổi ngôn ngữ thành tiếng việt trong Opencart

0
198
logo

Hôm nay hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn Việt Hóa opencart (đổi ngôn ngữ thành tiếng việt trong Opencart)

  1. Vào trang quản trị             

–          http://localhost /admin/

–          Vào Cpanel:System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:
o Language Name: vietnamese
o Code: vi
o Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
o Image: vn.png
o Directory: vietnamese
o Filename: vietnamese
o Status: Enabled
Chon save để lưu lại.

 ngon ngu

Hình 6. Đổi ngôn ngữ

–          Vào “Settings” rồi bấm vào “Edit” tiếp đó chọn “Local”:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.

 chon ngon nug

Hình 7. Đôi ngôn ngữ

–          Giải nén và chép đè tất cả các tệp tin vừa tải về.

 

–         Xử lý các từ chưa được việt hóa (việc này xảy ra ở các phiên bản mới do chưa có bản cập nhật về tiếng việt):

  1. Xác định các từ lỗi chưa được việt hóa

 lỗi việt hóa

Hình 8.Từ “text_recurring_profile” chưa được việt hóa nên nó thể hiển tên biến

  1. Tiến hành việt hóa
  • Xác định trang hiện tại nằm ở trang quản trị hay trang khách hang
  • Ở trường hợp trên là trang quản trị
  • Vào thư mục admin\language\\vietnamese\common\header.php rồi dịch nghĩa của từ “recurring profile” -> “Hồ sơ định kỳ” rồi tiến hành them đoạn code bên dưới vào header.php để được việt hóa. (f5 để xem)

$_[‘text_recurring_profile’]           = ‘Hồ sơ định kỳ’;

 viet hoa thanh cong viet hoa thanh cong

Hình 9. Kết quả sau khi việt hóa thành công.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*