Hướng dẫn cài đặt Opencart 1.5.6

0
67
logo
  1. Hôm nay https://hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn  cài đặt Opencart 1.5.6
  1. Giải nén tập tin opencart-1.5.6
  2. Vào thư mục vừa giải nén rồi tiếp tục vào thư mục upload (opencart-1.5.6/upload) và chép tất cả các tệp tin trong thư mục upload vào thư mục www (C:\wamp\www)

 thu muc cai dat

Hình 1. Thư mục www sau khi chép dư liệu

  1. Đổi tên 2 tệp tin config-dist.php ở thư mục gốc (www) và trong thư mục admin (www/admin) thành config.php
  2. Truy cập địa chỉ localhost sẽ xuất hiện giao diện cài đặt opencart
  • Bước 1: Bản quyền – Đánh giấu vào ô “I agree to license” rồi bấm “Continune”

 giao dien cai dat

 

Hình 2. Giao diện cài đặt opencart 1

  • Bước 2: Chuẩn bị cài đặt – Bấm tiếp “Continune”

step 2 

Hình 3. Giao diện cài đặt opencart 2

  • Bước 3: Cấu hình

–       Điền các thông tin vào phần có “*”

–       Mặt định appche server có user là “root” password là rổng.

–       Các bạn vào phpMyAdmin để tạo cơ sở dữ liệu mới ở đây là mình tạo với tên là “opencart”.

–       Bấm “Continue”

 chinh user phpmyadmin

      Hình 4. Giao diện cài đặt opencart 3

giao dien cai dat thanh cong

 Hình 5. Giao diện cài đặt thành công.

– Lưu ý: bạn phải vào thư mục gốc xóa thư mục “install” đi để bảo đảm vấn đề bảo mật

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*