Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo

TUT nuôi, quản lý và lưu trữ Acc an toàn 99% , Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo 

TUT tạo nuôi, quản lý và lưu trữ Acc trong 1 tuần. Dùng trình duyệt cốc cốc hoặc chrome. Đây là hướng dẫn để tạo nên hệ thống tài khoản an toàn, bền vững, tránh checkpoint, update bão bùng từ facebook. Chiến lược bền vững cho công ty.

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 1

*Ngày thứ 1:

+ Edit This Cookies

Overview: Dùng để lưu cookies Acc và Export hoặc Import cookies khi cần

+ Swap My Cookies

Overview: Quản lý không giới hạn Acc trên một User trình duyệt, và có thể swap Acc qua lại, rất tiện lợi trong việc nuôi và chăm Acc

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 2

*Chú ý:

* Đăng nhập khoảng 5 Acc thì reset USB 3G, và tiếp tục đăng nhập vào profile Swap My Cookies

* Giai đoạn đăng nhập Acc, phải chắn chắn là đang dùng USB 3G

* Trong quá trình nuôi và chăm thì không cần dùng USB 3G cũng được, nhưng khi đăng nhập Acc thì phải dùng

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 3

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo -4

*Lưu ý: Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7, tuyệt đối không vào trình quản lý quảng cáo https://www.facebook.com/ads/manager

* Quy trình tương tác tiêu chuẩn:

  1. Ngày thực hiện quy trình 1 lần, Mỗi lần từ 3 – 5 phút nhưng cần có độ trễ
  2. Kết bạn sau đó tham gia Group (có thể mở của 1 đội nick ảo để thực hiện các tương tác 2 chiều)
  1. Video Call
  2. Đăng status kèm theo Checkin để Facebook nhận ra địa điểm
  3. Chat và trả lời Inbox

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 5

*Ngày thứ 2:

*Ngày thứ 3:

*Ngày thứ 4:

+ Add thẻ định danh từ phần cài đặt thanh toán cá nhân, không vào trong phần trình quản lý quảng cáo để add

+ Tạo Business, tạo tài khoản quảng cáo và lưu ý cài đặt phương thức thanh toán khác nhau.

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 6

*Ngày thứ 5:

*Ngày thứ 6:

*Ngày thứ 7:

*Ngày thứ 8:

Tut nuôi quản lý Acc facebook trust để chạy quảng cáo - 7

+ Tạo quảng cáo trên một page cộng đồng, không target

+ Chạy với post đã tạo > 8 tiếng (đợi hết Reach tự nhiên)

+ Thực hiện thanh toán từ 2 – 4 lần để tạo độ TRUST cho thanh khoản:

  1. Thanh toán ngay khi nợ vài k, 2 lần
  2. Hạ ngưỡng thanh toán (nợ vài k thanh toán)

*Ngày thứ 9: Lưu trữ, đóng băng TK quảng cáo sau khi cắn tiền, kết thúc chiến dịch quản cáo

*Cách sử dụng tài khoản sau khi lưu trữ

– Phân quyền quản trị tài khoản quảng cáo cho 1 nick khác để quản lý khâu thanh toán

– Tạo người dùng mới, cài Edit This Cookie, Import cookies đã lưu trước đó vào, xong nhấn dấu tích xanh lá

– F5 để thực hiện đăng nhập Acc (không cần ID hoặc email và pass)

– Tiếp tục tương tác trong 24h đến khi nào phần Bảo mật (Security) lưu được địa điểm, nhận diện thiết bị thì mới tạo quảng cáo!

– Lựa chọn 1 trong 2 hình thức:

  1. Phân quyền nhà quảng cáo Fanpage cho tài khoản đang sử dụng, sau đó tương tác trong 24h hoặc lâu hơn rồi mới set quảng cáo
  2. Chia sẻ quyền nhà quảng cáo trên tài khoản quảng cáo cho 1 tài khoản đã có độ uy tín, nhưng sau 24h mới được tạo quảng cáo.

- Tags: