[Học SEO web]Cách viết code chuẩn SEO

Tiếp tục học web giới thiệu các bạn 1 Ví dụ về Cách viết code chuẩn SEO cho trang hang xach tay nga mà hoc web đang làm SEO cho nó. 

 

Cách viết code chuẩn SEO như sau

 

Học SEO web - Tags: