Thuộc tính Z-index

0
41

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về z-index trong CSS.
Để tìm hiểu về Thuộc tính Z-index, mình xin đưa ra ví dụ về việc sử dụng CSS absolute position để xếp chồng các thành phần lên nhau:

Ví dụ: Sử dụng thuộc tính Z-index trong CSS:

–         Trong file: bai1html.html ta gõ như sau:

–         Trong file: style.css ta định dạng sau:

–         Kết quả:

z-index

Chúc các bạn thành công!

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*