AlertDialog trong Android

ALERTDIALOG TRONG ANDROID

AlertDialog là một class cung cấp cửa sổ pop-up được sử dụng để nhắc nhở người dùng về một hành động đã được thực hiện trước đó. Cửa sổ này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như cung cấp một danh sách các tuỳ chọn để lựa chọn hoặc có thể được tuỳ chỉnh để có lấy các thông tin từ người dùng, như tuỳ chọn đăng nhập hoặc các bước cài đặt ứng dụng.

may-tinh-android-0

 

Mục lục bài viết:

1. Khởi tạo một AlertDialog.Builder

2. Các phương thức phổ biến trong AlertDialog.Builder

3. Ví dụ một cửa sổ pop-up

Android-AlertDialog-Builder-0

Một cửa sổ pop-up trong ứng dụng Android

1. Khởi tạo một AlertDialog.Builder

Trong giới hạn bài viết “Sử dụng AlertDialog để tạo cửa sổ pop-up trong Android”, chúng tôi sẽ giới hiệu phương pháp đơn giản, hiệu quả nhất để tạo một cửa sổ pop-up trong Android. Ở bài viết này, để tạo một cửa sổ như trên ta phải sử dụng class .Builder. Đối với đối tượng này, Android đã cung cấp cho người lập trình hai phương thức khởi tạo:

Hoặc ta có thể sử dụng

2. Các phương thức phổ biến trong AlertDialog.Builder

Sau khi khởi tạo, chúng ta cần tìm hiểu một số phương thức được hỗ trợ trong class để dễ dàng làm việc với đối tượng này:

 

3. Ví dụ một cửa sổ pop-up

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đoạn code mẫu. Trong phương thức showAlert(), chúng tôi đã sử dụng AlertDialog.Builder để tạo một cửa sổ pop-up đơn giản. Tương tự hình ở đầu bài viết, khi chương trình chạy phương thức này, màn hình ứng dụng sẽ hiện lên một cửa số pop-up, yêu cầu người dùng xác nhận lựa chọn vớ nội dung “Bạn chắc chắn muốn xoá tài khoản ?”.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !

- Tags: , , ,