[PHP cơ bản]Hướng dẫn tạo RSS cho trang web

0
179

Xin chào, hôm nay Hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn tạo RSS cho trang web trong PHP cơ bản.

Chức năng:

  • Lấy tin từ CSDL và tạo file RSS định dạng XML
  • Có thể đọc được trên các trình đọc tin RSS

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ở đây chúng ta sẽ tạo cơ sở dữ liệu đơn giản cho RSS như sau

 LẬP TRÌNH PHP

Đầu tiên chúng ta cần phải định nghĩa file PHP của chúng ta ở dạng XML bằng cách sử dụng hàm header();

Tiếp theo chúng ta kết nối đến CSDL, lấy tin và đưa vào biến $item ( mỗi tin là một <item></item> )

Cuối cùng là xuất kết quả ra

Các bạn lưu ý RSS được viết dưới dạng XML.

HOÀN THÀNH

Kết quả khi xem trên trình duyệt Chrome
Kết quả khi xem trên trình duyệt Chrome

 

Kết quả xem trên trình đọc RSS
Kết quả xem trên trình đọc RSS

Các bạn có thể tải source code tại đây. Chúc các bạn thành công!

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*