[PHP cơ bản]Bài 10:Một số bài tập về SESSION(p1)

0
67

Hôm nay hocweb.com.vn sẽ giới thiệu các bạn về một số bài tập SESSION trong PHP

Bài 1:  Sử dụng session để lưu giá trị tên và tuổi khi tắt mở trình duyệt.

Đầu tiên ta tao file session.php và khai báo 2 biến session, lưu ý lúc ban đầu bạn chưa khởi tạo session

Để bắt đầu khởi tạo và sử dụng session ta phải khai báo 

Khởi tạo 2 biến Session cho name  và age.

và khi tao gọi echo để xuất 2 giá trị này thì ta sẽ nhận được giá trị của 2 biến Session này.

Giao diện thì chạy file session.php

session

 

Chúng ta sẽ truyền biến session qua 1 cửa sổ trình duyệt khác để test sự hoạt động của biến session. Nội dung file test_session.php (link click here ở trên) như sau:

Kết quả của file test_session.php này như sau:

test_session

 

Ta vẫn nhận được kết quả này nếu tắt trình duyệt và mở lại với đường dẫn như trên. Để xóa SESSION ta dùng lệnh

hoặc xóa hết SESSION ta dùng lệnh

Như vậy nếu ta đặt link trong source test_session.php là 1 file mới có tên là huy_session.php có nội dung như sau:

Thì kết quả sẽ không thể hiện được giá trị SESSION được nữa.

chú ý kết quả ở đây sẽ báo lỗi  chưa khai báo giá trị $_SESSION[‘name’] do mình đã xóa còn $_SESSION[‘age’] vẫn có giá trị.  Ở đây ta chỉ xóa được 1 biến session.

Còn muốn xóa hết SESSION  thì ta dùng destroy_all();

huy session -test

 

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*