[PHP cơ bản]Hướng dẫn tạo CAPTCHA đơn giản

0
308

Xin chào, hôm nay Hocweb.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn tạo CAPTCHA đơn giản và tạo form kiểm tra CAPTCHA trong PHP cơ bản.

Chức năng:

  • Yêu cầu người dùng nhập vào mã CAPTCHA
  • Kiểm tra CAPTCHA, nếu đúng hoặc sai thì xuất ra câu thông báo

TẠO CAPTCHA

Để tạo captcha, chúng ta tạo file captcha.php và xem file này như file hình ảnh xuất hiện một chuỗi ngẫu nhiên 6 kí tự, đồng thời lưu 6 kí tự này vào Session để chúng ta có thể kiểm tra captcha người dùng đã nhập có chính xác không.

Lưu ý là chúng ta phải đặt header(“Content-type: image/png”); để định nghĩa file này là một hình ảnh. Bây giờ thì chúng ta có thể dùng HTML để chèn file hình captcha.php vào trong trang HTML như sau

TẠO FORM NHẬP VÀ KIỂM TRA CAPTCHA

Tiếp theo chúng ta tạo file index.php gồm form nhập captcha như sau

Định dạng form bằng CSS

 XỬ LÝ ACTION CHO FORM

Về cơ bản chúng ta đã xây dựng xong form, bây giờ chúng ta phải xử lý khi người dùng nhập captcha và submit form. Để kiểm tra captcha người dùng nhập có chính xác không chúng ta chỉ cần so sánh chuỗi người dùng nhập vào và Session captcha mà chúng ta đã tạo trong file captcha.php

Ở đây yêu cầu người dùng phải nhập chính xác chữ Hoa và thường.

HIỂN THỊ THÔNG BÁO NHẬP ĐÚNG / SAI

Quay lại phần HTML, chúng ta có thành phần HTML p#message, đây sẽ là nơi chúng ta in ra câu thông báo nhập đúng/sai.

 TRANG INDEX SAU KHI HOÀN CHỈNH

 HOÀN THÀNH

Form nhập Captcha sau khi hoàn thành
Form nhập Captcha sau khi hoàn thành

 

Nhập Captcha chính xác
Nhập Captcha chính xác

 

Nhập sai Captcha
Nhập sai Captcha

Chúc các bạn thành công !

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*