[PHP cơ bản]Bài 9: Kĩ thuật upload hình ảnh

0
139

Tiếp tục bài viết hôm nay là kĩ thuật upload hình ảnh trong PHP.

Giao diện upload như sau:

upload

 

Code HTML của giao diện upload như sau:

 

Trong đây ta sử dụng đoạn code bên dưới để giới hạn file upload

Đầu tiên ta liệt kê một số tham số code PHP upload

//——————————–
/*
$_FILES[‘file_upload’][‘name’]: tên file gốc trên máy client. Tuỳ vào browser, tên file có thể được truyền lên server ở dạng C:\folder\filename.ext hoặc chỉ là filename.ext. Chương trình phải tự kiểm tra và trích ra tên file nếu cần thiết.
$_FILES[‘file_upload’][‘type’]: kiểu của file, được lưu ở dạng MINE (Ví dụ: image/gif, audio/wav).
$_FILES[‘file_upload’][‘size’]: dung lượng của file tính theo byte.
$_FILES[‘file_upload’][‘tmp_name’]: sau khi upload, server sẽ lưu file vào một file tạm trên server, biến này cho ta biết đường dẫn và tên của file tạm đó. Chương trình sẽ đọc file tạm này để lấy nội dung của file được upload.
$_FILES[‘file_upload’][‘error’]: mã lỗi, chương trình nên kiểm tra biến này để bảo đảm rằng quá trình upload không xảy ra lỗi.
==0: upload thanh cong
==1: dung lượng file upload vượt quá giới hạn được chỉ định trong file php.ini.
==2: dung lượng file upload vượt quá giới hạn được chỉnh định bởi MAX_FILE_SIZE.
==3: file chỉ được upload 1 phần (có thể là do lỗi đường truyền trong quá trình upload).
==4: không có file nào được upload (có thể là file ở client không tồn tại).
*/
//————————–

Ta bắt đầu xử lý code upload như sau:

Giao diện kết quả nếu upload được như sau:

upload-finish

Đoạn code hoàn chỉnh như sau:

Còn nếu không upload được do không đúng file quy định hoặc trùng file thì sẽ có thông báo lỗi xuất hiện.

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*