[PHP cơ bản]Bài 7: Xóa dữ liệu trong MySQL trong ứng dụng web PHP (p3)

0
316

Tiếp tục seri bài thêm, xóa, sửa nội dung bảng trong PHP/MySQL hôm nay hocweb.com.vn giới thiệu các bạn kĩ thuật Xóa dữ liệu trong MySQL trong ứng dụng web PHP

Giao diện trong bài tập trước.

giaodientheloaithem Bài 7: Sửa dữ liệu trong MySQL trong ứng dụng web PHP (p2)

Ở các link nút xóa ta đặt link


Với idTL là chỉ số dòng trong bảng thể loại

Code của thể loại xóa như sau:

 <?php 

 

Sau khi xóa xong ta gọi lại theloai.php để show ra bảng thế loại đã bị xóa record có idTL bằng dòng chúng ta xóa

ket qua xoa

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*