[PHP cơ bản] Bài tập xử lý bình chọn

0
142

Chào các bạn, hôm nay hocweb.com.vn giới thiệu các bạn 1 bài tập rất hay sử dụng trong PHP cơ bản đó là bài tập về xử lý bình chọn trong PHP cơ bản

Giao diện bình chọn như sau:

binh chon

 

Sau khi bình chọn xong thì kết quả sẽ hiện thị % các lượt bình chọn theo các tiêu chí chọn lựa ban đầu.

ket qua binh chon

 

Để thực hiện bài lab này ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tạo cơ sỡ dữ liệu gồm 2 bảng

Bảng binhchon và bảng phương án như sau:

Table binhchon:

bang binh chon

 

Table phuongan:

tbl_phuongan

 

Bước 2:

Xây dưng lớp kết nối với cơ sỡ dữ liệu như sau:

Tiếp tục ta tạo giao diện form bình chọn cho người dùng như kết quả ở trên với code như sau:

Trong đó ta chú ý các ý sau:

1) Bài tập này trong câu hỏi ta sử dụng dữ liệu tĩnh

Bạn nghĩ sao về chất lượng của trang web hocweb.com.vn chứ không phải lấy từ cơ sỡ dữ liệu lên

2) Ở đây ta chỉ xem xét kết quả bình chọn theo tiêu chí của idBC = 1 nghĩa là tương ứng nội dung trong cơ sỡ dữ liệu là

Bạn nghĩ hocweb.com.vn có giúp bạn học tập tốt hơn không?. Ta có thể thay đổi idBC = 2, 3, 4 năm để tìm tiêu chí bình chọn khác.

3) Ở đây để xử lý nút check khi trang web load lên thì nút check được check ở ô đầu tiên ta xử lý như sau:

a) Gán $i  = 0

b) Trong <input radio > ta thêm

và khi radio lặp 2 lần 2 thì nút check sẽ không check nữa.

Bước 2: Ta viết code xử lý bình chọn như sau cho file xulybinhchon.php

Ở đây ta chủ yếu viết code để cập nhật số lần chọn trong cả 2 trường hợp idBC=1 & idPA = $_GET[“idPA”]

Bước 3: Ta cho hiện kết quả % của các lần bình chọn như trong đoạn code sau:

Kết thúc bài lab.

Các bạn có thể coi thêm chuyên mục https://hocweb.com.vn/category/hocweb/php-mysql/php-co-ban/  để hiểu thêm bài lab này

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*