Bài 7: Xử lý thêm dữ liệu vào trong bảng MySQL (p1)

0
63

Sau bài https://hocweb.com.vn/ket-noi-database-show-du-lieu-mysql-trong-ung-dung-web-php/ chúng ta đã biết cách kết nối database và đưa 1 ví dụ nhỏ về việc show dữ liệu trong cơ sỡ dữ liệu. Hôm nay hocweb.com.vn tiếp tục giới thiệu các bạn kĩ thuật xử lý thêm dữ liệu và trong bảng của MySQL. 

Giao diện thêm như sau: 

giaodienthem

 

Code HTML của giao diện thêm như sau: 

 Khi submit từ form ta lấy được 3 giá trị trên Server là  $_POST[‘TenTL’], $_POST[‘ThuTu’], $_POST[‘AnHien’] .Sau đó ta dùng mysql_query($sql) để thực thi lệnh thêm. Chú ý Ssql là câu truy vấn thêm.

Cụ thể code thêm của the_loai_them_xl.php như sau:

 Sau khi thêm xong Ta alert báo là đã thêm thành công và redirect về trang show thể loại mà ta đã làm ở bài trước https://hocweb.com.vn/ket-noi-database-show-du-lieu-mysql-trong-ung-dung-web-php/

 themgiatri

 

Và đây là kết quả của trang thêm. 

themthanhcong

giaodientheloaithem

Cám ơn các bạn đã theo dõi.  (Còn tiếp)

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*