[PHP nâng cao]Loạt bài cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong PHP (p1)

2
29

Mở đầu cho loạt bài cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong PHP. Hôm nay hocweb.com.vn giới thiệu cho các cách khai báo lớp (class), khai báo các phương thức set, get trong lập trình hướng đối tượng trong PHP.

Cụ thể các bạn có thể coi thêm trong http://php.net/manual/en/language.oop5.php

Ví dụ:

Ta xây dựng class sinhvien với thuộc tính là tên của sinh viên. Sau đó ta gán giá trị thuộc tính cho 2 đối tượng sinh viên mới tạo ra. Ở đây gọi là sv1 và sv2. Kết quả ví dụ là ta xuất được giá trị thuộc tính của đối tượng đó.

Đầu tiên ta khai báo 1 class sinhvien trong file cls_sinhvien.php như sau.

Tiếp theo ta xây dựng 1 giao diện đơn giản gồm 1 textfield sau đó truyền giá trị $_POST cho thuộc tính tên sinh viên khi submit form, cuối cùng ta dùng hàm get_name() để lấy giá trị thuộc tính tên của đối tượng sinh viên này.

Code xử lý như sau:

Giao diện kết quả như sau:

kq

Chú ý ở bài viết trên ta sử dụng hàm get_name() để lấy giá trị của thuộc tính tên sinh viên. Nhưng đối với bài tập này ta cũng có thể sử dụng $sv->name để lấy giá trị thuộc tính tên. Việc sử dụng $sv->name hay dùng $sv->get_name() để lấy thuộc tính đối tượng thì chúng ta phải đợi bài tập tiếp theo về tính thừa kế thì mới có thể hiểu rõ được.

Cụ thể đoạn code sẽ là:

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*