[PHP nâng cao]Loạt bài cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong PHP (p2)

1
61

Chào các bạn, trong bài tập trước về loạt bài cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong PHP. hocweb.com.vn đã giới thiệu cho các bạn 2 cách để truy xuất giá trị thuộc tính đối tượng

1) Truy xuất đối tượng bằng cách truy xuất vào thuộc tính đối tượng đó 

 

2) Truy xuất thuộc tính đối tượng bằng cách sự dụng phương thức

Hôm trước để tạo 1 đối tượng $sv ta dùng hàm khời tạo mặc định như sau:

Ta thấy  class sinhvien  như trong bài tập trước không có hàm sinhvien() này. Nghĩa là sinhvien() là hàm mặc định và nó khởi tạo giống kiểu khởi tạo nếu biến đối tượng gồm 2 kiểu dữ liệu số và chuỗi. Thì số = 0 còn chuỗi thì bằng rỗng.

Có đôi khi ta phải sử dụng hàm khởi tạo có đối số (1 đối số hoặc nhiều đối số) mà không muốn có giá trị mặc định. PHP cung cấp cho ta phương thức khởi tạo như sau:

Chú ý đây là cấu trúc khởi tạo bắt buộc của PHP không giống ngôn ngữ C  là hàm khởi tạo là cùng tên với tên lớp.

Vậy class sinhvien đây đủ được viết như sau:

Để test chức năng của hàm khởi tạo ta viết file test_oop.php như sau:

Ta chú ý cách gọi constructor và khai báo tham số bên trong constructor này .

Như vậy giao diện kết quả vẫn giống như bài tập trước như kĩ thuật xử lý đã tốt lên nhiều vì đã tối ưu đươc 1 dòng code

huong doi tuong trong php

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*