[PHP nâng cao]Loạt bài cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong PHP (p3)

0
88

Qua loạt bài học lập trình hướng đối tượng phần 1 phần 2  hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng get, set và constructor trong PHP. Hôm nay hocweb.com.vn tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng các thuộc tính truy cập biến, cũng như thuộc tính truy cập phương thức public private protected php oop

Đầu tiên ta tạo giao diện như sau:

1

 

Code giao diện như sau:

Bây giờ ta sử viết lại lớp sinh viên có sử dụng private, protected, public trong PHP như sau:

Chú ý ta sử dụng các thuộc tính public, protected, private ở đây.

Khi submit form trên chính trang test_oop.php  lúc này ta thử truy xuất biến $cmnd xem kết quả thế nào;

h2

 

Ở đây chúng ta thấy báo lỗi do biến $cmnd được khai báo là private.

Ở đây ta có 2 cách để giải quyết tình huống này

Cách thứ 1 là dùng:  public $cmnd

Cách thứ 2 là ta sử dụng phương thức để truy xuất get_cmnd() và khai báo $cmnd trong constructor.

Ta viết lại class sinhvien như sau:

Như vậy khi chúng ta truy xuất biến $cmnd sẽ không còn bị lỗi như trước nữa.

Nếu có thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng comment bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.

 

 

 

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*